KKU Smart Learning Academy

แบบลงทะเบียนสำหรับศึกษานิเทศก์

แบบลงทะเบียนสำหรับศึกษานิเทศก์

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน และ 16-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

Invalid Input
Invalid Input
กรุณากรอกชื่อของท่าน
กรุณากรอกนามสกุลของท่าน
กรอกข้อมูลโรงเรียนของท่าน
Invalid Input
ให้ระบุ
ระบุ สพม. ของท่าน
กรุณากรอก อีเมล์ ของท่าน
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ผลสำรวจการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning

Invalid Input
คำตอบของคุณ
คำตอบของคุณ
คำตอบของคุณ
Invalid Input

Contact

Smart Learning Innovation Research Center

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account