KKU Smart Learning Academy

ข่าวสาร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ย้อนกลับไปอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning จำนวนครูทั้งหมด 1583 คน ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมการส่งมอบนวัตกรรม Smart Science Learning Package สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับคุณครูกว่า 205 โรงเรียน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times Higher Education  ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดทำโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ การประกาศผลดังกล่าวได้แจ้งต่อสาธารณะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย ในด้าน THE Social Impact Ranking 2019

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นประธานส่งมอบวัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด และสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด ให้ครูโรงเรียนในโครงการฯทั้งสองสาระวิชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ในวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 

Contact

Smart Learning Innovation Research Center

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account