ข่าวสาร

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

3-4 สิงหาคม 2562 KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับนักเรียนมัธยมต้น 395 คน และครู 61 คน จาก 20 โรงเรียนในเขต สพม. 25 จังหวัดขอนแก่น ใช้วิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จาก มข. 6 คณะ จำนวน 15 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษา มข. 52 คน ศึกษานิเทศก์ 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก ออกแบบและพัฒนาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลงานออกมาน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ได้ผลผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้งานได้จริงและพัฒนาต่อยอดได้ ดีใจที่เห็นนักเรียนและครูจากต่างโรงเรียน ต่างชั้น ที่มีความรู้ความสามารถต่างกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายในเวลาจำกัด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ย้อนกลับไปอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning จำนวนครูทั้งหมด 1583 คน ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมการส่งมอบนวัตกรรม Smart Science Learning Package สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับคุณครูกว่า 205 โรงเรียน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KKU Smart Learning Academy ร่วมส่งเสริม Smart Citizens ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในกิจกรรม “รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ สร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นประธานส่งมอบวัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด และสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด ให้ครูโรงเรียนในโครงการฯทั้งสองสาระวิชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account