ข่าวสาร

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KKU Smart Learning Academy ร่วมส่งเสริม Smart Citizens ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในกิจกรรม “รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ สร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นประธานส่งมอบวัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด และสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนกว่า 200 ชุด ให้ครูโรงเรียนในโครงการฯทั้งสองสาระวิชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ย้อนกลับไปอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning จำนวนครูทั้งหมด 1583 คน ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมการส่งมอบนวัตกรรม Smart Science Learning Package สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับคุณครูกว่า 205 โรงเรียน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times Higher Education  ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดทำโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ การประกาศผลดังกล่าวได้แจ้งต่อสาธารณะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย ในด้าน THE Social Impact Ranking 2019

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account