KKU Smart Learning Academy

ข่าวสาร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้จัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ขั้นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ: การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 โดยงานดังกล่าวจัดขั้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

Contact

Chat Box

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account