07
พ.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม - 4

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) หนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับ Ranking อันดับ 1 ของไทยจัดโดย "THE"เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times Higher Education  ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดทำโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ การประกาศผลดังกล่าวได้แจ้งต่อสาธารณะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
07
พ.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม - 3

การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ครูผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ซึ่งเป็นครูในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 มาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
06
พ.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม - 2

KKU Smart Learning จากงานวิจัย สู่งานการพัฒนาการศึกษาชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้จัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ขั้นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ: การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 โดยงานดังกล่าวจัดขั้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
05
ส.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม -1

การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน ซึ่งเป็นครูในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 มาแล้ว โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ในภาคเช้าได้มีการสะท้อนผล แลกเปลี่ยน และเสนอแนะผลของการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในระยะที่ 1 ส่วนภาคบ่ายเป็นการแนะนำการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 2 แก่ครูผู้เข้าร่วมอบรมในทั้งสามสาระการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม