ข่าวสาร

นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2019

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

  • News-2019-09-05 001
  • News-2019-09-05 002
  • News-2019-09-05 003
  • News-2019-09-05 004
  • News-2019-09-05 005
  • News-2019-09-05 006
  • News-2019-09-05 007
  • News-2019-09-05 008

 

KKU Smart Learning นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ ในการบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ

            เช้าวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ตามท้องถิ่นประเทศไทย KKU Smart Learning นำเสนอต้นแบบการสร้างระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกดิจิทัล โดยนวัตกรรม KKU Smart Learning ในฐานะโครงการตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นเชิงประจักษ์และมีผลเห็นชัดเจน ณ เมืองเปกันบารู สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามการเรียนเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Social, Education and Humanities (ICOSEEH 2019) ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Sustainable development in developing country for facing industrail revolution 4.0 ซึ่งการประชุมวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนา และการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางมนุษย์

            การเรียนเชิญในงานครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศกว่า 250 คน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศไทย เป็นต้น ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการประชุมฯ ดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ฯ ได้รับเชิญในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “DEVELOPING HIGH SCHOOL STUDENTS’ COMPETENCY WITH KKU SMART LEARNING INNOVATIONS” PROJECT ซึ่งนำเสนอการดำเนินงานโครงการฯ แนวคิดและพื้นฐานการดำเนินงาน การจัดการนวัตกรรม การทำงานรวมกันหลายภาคส่วนและภาครัฐร่วมกัน ส่วนภายในการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. H Syafrinaldi SH อธิการบดีมหาวิทยาลัย Universitas Islam Riau เปิดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ

           นอกจากการบรรยายพิเศษยังมีหัวข้อต่างๆที่นำเสนอในการประชุมในครั้งนี้ อาทิเช่น ด้านสังคมศาสตร์ (SOCIAL) ประกอบด้วย Industry 4.0 and Electronic Government, Digital World and Social Learning, Social Informatics, New Media, Ethic and Regulation, Cyber Law Enforcement, Cyber Crime และ New Media and Democracy
            ด้านเศรษฐกิจ (ECONOMY) ประกอบด้วย Digital Platform for Economic Growth, Digital Currency, Sharing Economy, Accounting and Revolution Industry 4.0, Accounting Information System และ Management Information System

            ด้านการศึกษา (EDUCATION) ประกอบด้วย Distance Learning in Education, E-Learning, Blended Learning, Applied Technology in Education, Applied Multimedia in Teaching, Massive Open Online Courses, Emerging Technologies for Teaching and Learning, Best Practices in Multimedia-based Education, Game-based Learning and Gamification , Web 2.0/3.0 in Learning, Innovation in E-Learning และ Development of Smart Learning in Education

            ด้านมนุษยศาสตร์ (HUMANITY) ประกอบด้วย Media Literacy, Education and Digital Society, Digital Journalism, Citizen and News Production, Human Development and Media, Communication and Digital Culture, Digitalisation of Communication, Film and Documentary Production, Intercultural Communication in Digital Era, The Role of Media in Conflict, Terrorism, and Crisis, Digital Inclusion, Digital Media,Mobile CommunicationและHealth literacy and Communication

#KKUSmartlearning #KKUSLA #smartlearning #Thailand #KhonKaen

News-2019-09-05 001
News-2019-09-05 002
News-2019-09-05 003
News-2019-09-05 004
News-2019-09-05 005
News-2019-09-05 006
News-2019-09-05 007
News-2019-09-05 008

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account