ข่าวสาร

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 • kkusmart-2019-08-27-0001
 • kkusmart-2019-08-27-0002
 • kkusmart-2019-08-27-0003
 • kkusmart-2019-08-27-0004
 • kkusmart-2019-08-27-0005
 • kkusmart-2019-08-27-0006
 • kkusmart-2019-08-27-0007
 • kkusmart-2019-08-27-0008
 • kkusmart-2019-08-27-0009
 • kkusmart-2019-08-27-0010
 • kkusmart-2019-08-27-0011

 

                 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในงาน “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และการนำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาโครงการของแม่ข่าย โดยผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร โดยได้รับเกียรติการบรรยายโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การต้อนรับจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ประกอบด้วย รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และดร. อุมาพร หล่อสมฤดี ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนบน, ดร.อริยา พรหมสุภา และ ผศ.ดร. พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง, นายยุทธกาน ไชยมณี ผู้แทนเครือข่ายภาคใต้ตอนบน , นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร และนางพิชญา สุวรรณโน ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทการร่วมมือกันของสถาบันพี่เลี้ยง ครู นักเรียน เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

kkusmart-2019-08-27-0001
kkusmart-2019-08-27-0002
kkusmart-2019-08-27-0003
kkusmart-2019-08-27-0004
kkusmart-2019-08-27-0005
kkusmart-2019-08-27-0006
kkusmart-2019-08-27-0007
kkusmart-2019-08-27-0008
kkusmart-2019-08-27-0009
kkusmart-2019-08-27-0010
kkusmart-2019-08-27-0011

 

#KKUSmartLearningAcademy  #kkusmartlearning #KKU #KhonKaenUniversity #Smart #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #Thailand
#HUSOKKU

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account