ข่าวสาร

KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 • kkusla-2019-08-04-0001
 • kkusla-2019-08-04-0002
 • kkusla-2019-08-04-0003
 • kkusla-2019-08-04-0004
 • kkusla-2019-08-04-0005
 • kkusla-2019-08-04-0006
 • kkusla-2019-08-04-0007
 • kkusla-2019-08-04-0008
 • kkusla-2019-08-04-0009
 • kkusla-2019-08-04-0010
 • kkusla-2019-08-04-0011
 • kkusla-2019-08-04-0012
 • kkusla-2019-08-04-0013
 • kkusla-2019-08-04-0014
 • kkusla-2019-08-04-0015
 • kkusla-2019-08-04-0016
 • kkusla-2019-08-04-0017
 • kkusla-2019-08-04-0018
 • kkusla-2019-08-04-0019

 

                   3-4 สิงหาคม 2562 KKU Smart Camp for Smart Kids and Teachers เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับนักเรียนมัธยมต้น 395 คน และครู 61 คน จาก 20 โรงเรียนในเขต สพม. 25 จังหวัดขอนแก่น ใช้วิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จาก มข. 6 คณะ จำนวน 15 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษา มข. 52 คน ศึกษานิเทศก์ 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก ออกแบบและพัฒนาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลงานออกมาน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ได้ผลผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้งานได้จริงและพัฒนาต่อยอดได้ ดีใจที่เห็นนักเรียนและครูจากต่างโรงเรียน ต่างชั้น ที่มีความรู้ความสามารถต่างกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายในเวลาจำกัด

                   ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ทำงานครั้งนี้อย่างร่วมมือร่วมใจจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะทีมงานเบื้องหลัง ได้แก่ staff ของ KKU Smart Learning Academy นักศึกษาช่วยงาน และทีมสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องมาแต่เช้าและอยู่กันดึกดื่นตั้งแต่ก่อนเริ่มงานและหลังเสร็จงาน

kkusla-2019-08-04-0001
kkusla-2019-08-04-0002
kkusla-2019-08-04-0003
kkusla-2019-08-04-0004
kkusla-2019-08-04-0005
kkusla-2019-08-04-0006
kkusla-2019-08-04-0007
kkusla-2019-08-04-0008
kkusla-2019-08-04-0009
kkusla-2019-08-04-0010
kkusla-2019-08-04-0011
kkusla-2019-08-04-0012
kkusla-2019-08-04-0013
kkusla-2019-08-04-0014
kkusla-2019-08-04-0015
kkusla-2019-08-04-0016
kkusla-2019-08-04-0017
kkusla-2019-08-04-0018
kkusla-2019-08-04-0019

 

ข่าว : คุณธีรเดช มานะกุล / คุณพุทธรักษา เจษฎานุรักษ์

#KKUSmartLearningAcademy
#HUSOKKU

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account