ข่าวสาร

“รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ สร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

KKU Smart Learning Academy ร่วมส่งเสริม Smart Citizens ในสังคมประชาธิปไตย

                 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น KKU Smart Learning Academy ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ในกิจกรรม “รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ สร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร

                  KKU Smart Learning Academy เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวคิด Smart Education ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทางข้อมูลและความรู้ของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการได้พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการยกระดับสมรรถภาพอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสามสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ แนวทางของโครงการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

                  ในฐานะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (Coporate Social Responsibility) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี 2560 KKU Smart Learning Academy ได้พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วถึงมากกว่า 49,000 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมถึงกว่า 200 แห่ง ผู้บริหาร 1,164 คน และครู 4,050 คน

                 ภายในงาน นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง, นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, และนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตขอนแก่น ได้ให้เกียรติรับฟังแนวคิดและรับชมนิทรรศการของ KKU Smart Learning Academy ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง

kkusmart-2019-07-20-001
kkusmart-2019-07-20-002
kkusmart-2019-07-20-003
kkusmart-2019-07-20-004
kkusmart-2019-07-20-005
kkusmart-2019-07-20-006
kkusmart-2019-07-20-007
kkusmart-2019-07-20-008
kkusmart-2019-07-20-009
kkusmart-2019-07-20-010
kkusmart-2019-07-20-011
kkusmart-2019-07-20-012
kkusmart-2019-07-20-013
kkusmart-2019-07-20-014
kkusmart-2019-07-20-015
kkusmart-2019-07-20-016
kkusmart-2019-07-20-017
kkusmart-2019-07-20-018
kkusmart-2019-07-20-019
kkusmart-2019-07-20-020
kkusmart-2019-07-20-021
kkusmart-2019-07-20-022
kkusmart-2019-07-20-023
kkusmart-2019-07-20-024
kkusmart-2019-07-20-025
kkusmart-2019-07-20-026
kkusmart-2019-07-20-027
kkusmart-2019-07-20-028
 

ข่าว : คุณธีรเดช มานะกุล / คุณพุทธรักษา เจษฎานุรักษ์

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account