ลืมUsername หรือ password ?
  • ถ้าคุณ ลืมUsername, ให้กรอก E-mail ของคุณ, ปล่อยUsernameว่างไว้, จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่งUsername , จากนั้นระบบจะส่งUsernameไปยัง E-mail ที่ระบุ
  • ถ้าคุณ ลืม password แต่รู้Username, ให้กรอกUsernameและ E-mail , คลิกที่ปุ่มส่ง password , จากนั้นคุณจะได้รับ password ใหม่ทาง E-mail
  • ถ้าคุณ ลืมทั้งUsername และ password , ให้ทำการขอUsernameก่อน, จากนั้นค่อยขอ password ใหม่. การขอUsername, ให้ระบุที่อยู่ E-mail , ปล่อยUsernameว่างไว้, จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่งUsername, จากนั้นระบบจะส่งUsernameไปยัง E-mail ที่ระบุ. จากนั้นทำวิธีการนี้อีกครั้งในการขอ password ใหม่.