รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.3

16เยาวเรศปริวันตาครูผู้สอน261044410634ชื่นชมพิทยาคาร
15ธิดารัตน์สิงห์นันท์ครูผู้สอน271045450851เมืองสรวงวิทยา
14รุ่งอรุณยุติพันธ์ครูผู้สอน271045450851เมืองสรวงวิทยา
13พงศ์ผกา ถิ่นแสนดีครูผู้สอน241046030620สหัสขันธ์ศึกษา
12ธมนวรรณมุลาลีครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ271045450851เมืองสรวงวิทยา
11ภีรนันท์กล้าหาญครูผู้สอน271045450589เมยวดีพิทยาคม
10เทพเทวัญดวงดีครูผู้สอน261044410629นาภูพิทยาคม
9มิรันตีมีมาครูผู้สอน251040051092เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
8เจริญศรีปิดตังระพาครูผู้สอน, หัวหน้ากลุ่มสาระ261044410630มัธยมยางสีสุราช
7มลิวัลย์ยมโคตรครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051138อุบลรัตน์พิทยาคม
6ประสิทธิ์พิลาศรีครูผู้สอน271045450853เมยวดีพิทยาคม
5สมคิดสิงห์สวัสดิ์ครูผู้สอน261044410626นาดูนประชาสรรพ์
1รัตนา ยี่วาศรีครูผู้สอน241046030604เขาวงพิทยาคาร
2ขวัญนรีคณาเสนครูผู้สอนอื่นๆ1037750280หัวตะพานวิทยาคม
3พัชรีวงษ์แสนครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ261044410621ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4วรวิทย์ คำศรีแก้วครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ251040051160แวงน้อยศึกษา
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
ทั้งหมด 1 - 16 จาก 16