รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1

65ณัชชาสายลัดดาครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
63ณัชชาสายลัดดาครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
64ณัชชาสายลัดดาครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
62ณัชชาสายลัดดาครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
61ดอกทิพย์ติ่งทองครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
60วิกันดาศรีอาภรณ์ครูผู้สอน191039760332กุดดินจี่พิทยาคม
59เบญจมาศ ปวงสุขครูผู้สอน201041680858ทุ่งฝนวิทยาคาร
58ธวัชบุญมาครูผู้สอน, หัวหน้ากลุ่มสาระ301036100805บ้านแท่นวิทยา
57พัชริยาสารสุขครูผู้สอน291034711147วิจิตราพิทยา
56สมพร​ ประดับทองครูผู้สอน291034711147วิจิตราพิทยา
55ปรีชญาสุวัฒนะครูผู้สอน211043660519กุดบงพิทยาคาร
54วาสนาประภาษีครูผู้สอน301036100805บ้านแท่นวิทยา
53อนิสรากองศรีครูผู้สอน301036100805บ้านแท่นวิทยา
52ดาวศิริสมบูรณ์พร้อมครูผู้สอน201041680860ไชยวานวิทยา
51 ณัฐพงษ์แก้วศรีสมครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ211038660522ศรีชมภูวิทยา
50ปวีฐ์รนุชบุญส่งครูผู้สอน211038660522ศรีชมภูวิทยา
49นริศราวงศ์น้ำคำครูผู้สอน211038660522ศรีชมภูวิทยา
48เกษรบุตรีครูผู้สอน291037012019หัวตะพานวิทยาคม
47เนตรนภาวิญญาสุขครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ301036100809นาหนองทุ่มวิทยา
46นิตยานิลาราชครูผู้สอน301036100809นาหนองทุ่มวิทยา
45ขวัญนรีคณาเสนครูผู้สอน291037750280หัวคะพานวิทยาคม
44จันทณีชัยสิทธิ์ครูผู้สอน291037750280หัวตะพานวิทยาศาสตร์
43ฐิติมานนทิจันทร์ครูผู้สอน291037012013อำนาจเจริญพิทยาคม
42โสภิตกำเนิดบุญครูผู้สอน301036100809นาหนองทุ่มวิทยา
41เยาวรัตน์ยุพินครูผู้สอน310สีดาวิทยา
40หทัยชนกดีซวงครูผู้สอน211038660537หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
39วิภาวรรณอาจธขันธ์ครูผู้สอน291037012013อำนาจเจริญพิทยาคม
38ตุ้มแก้วทองแสงครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ291034711146วารินชำราบ
37อรรฒกรแก้วงามครูผู้สอน291037750272ชานุมานวิทยาคม
36ปิยนาถสืบเสนาะครูผู้สอน291037750278เสนางคนิคม
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สถานะ สพม เลขรหัสโรงเรียน โรงเรียน
ทั้งหมด 1 - 30 จาก 65