21
ก.พ.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  เอกสารประกอบการนำเสนอ การอบรมครู ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2   เอกสารประกอบการนำเสนอ คณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร ว... อ่านเพิ่มเติม
07
ก.พ.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร ม.1 กลุ่ม 2 รายชื่อที่ออกมาอยู่ในช่วงทดสอบการจัดการข้อมูล ยังไม่เปิดให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม
06
ก.พ.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
ยืนยันการลงทะเบียน อบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2     สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2 (สพม. 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33) ระหว่างวันที่ 6-... อ่านเพิ่มเติม
04
ก.พ.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
ยืนยันการลงทะเบียน อบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1     สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 1 (สพม. 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31) ระหว่างวันที... อ่านเพิ่มเติม
26
ม.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
แบบลงทะเบียน สำหรับการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1   แบบลงทะเบียน สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่ม 1 (สพม. 24, 25, 26, 27) ระหว่างวันที่ ... อ่านเพิ่มเติม