10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครู ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2561 Node 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับ สพม. 19 – 20 – 21 – 22 (นครพนม) -23 – 24 –... อ่านเพิ่มเติม