23
ม.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  ยืนยันการลงทะเบียน อบรมครู ม.2     สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สพม. 24, 25, 26, 27) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ... อ่านเพิ่มเติม
02
พ.ย.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
การอบรมครูแบบสมาร์ท ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 สำหรับครู ม.1 สพม. 23-27 และ 31-33  วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงส... อ่านเพิ่มเติม
22
ต.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
การอบรมครูแบบสมาร์ท ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 สำหรับครู ม.2 สพม. 24-27 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ... อ่านเพิ่มเติม
10
ก.ย.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ขอเรียนเชิญ1. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2. ศึกษานิเทศก์ที่กำ... อ่านเพิ่มเติม
01
ส.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
อบรมครูระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สพม. 26 – 33 วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอ... อ่านเพิ่มเติม