ลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สพม. 22,24,25,26,27,32,33) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 2 (สพม. 22,24,25,26,27,32,33) ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.3 (สพม. 24,25,26,27) ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แบบลงทะเบียนสำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน และ 16-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account