10
พ.ค.

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2

Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  • Font size: Larger Smaller

training-2019-05-11-A003

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2

(สพม. 22,24,25,26,27,32,33)

ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

รายชื่อครูที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

กำหนดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม