21
ก.พ.

เอกสารประกอบการนำเสนอ การอบรมครู ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2

Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  • Font size: Larger Smaller

 

เอกสารประกอบการนำเสนอ การอบรมครู ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2

 

เอกสารประกอบการนำเสนอ

คณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร
วิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล