07
ก.พ.

รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร ม.1 กลุ่ม 2

Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  • Font size: Larger Smaller

 

รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร ม.1 กลุ่ม 2

รายชื่อที่ออกมาอยู่ในช่วงทดสอบการจัดการข้อมูล ยังไม่เปิดให้บริการ

—————————————————————————

 

สพม. 22

22 – มุกดาวิทยานุกูล
22 – คำสร้อยพิทยาสรรค์
22 – นวมินทราชูทิศ อีสาน
22 – ดงเย็นวิทยาคม
22 – ผึ่งแดดวิทยาคาร
22 – มหาชัยวิทยาคม
22 – โคกสว่างประชาสรรค์
22 – ค้อวิทยาคม
22 – ดอนตาลวิทยา
22 – ศรีบัวบานวิทยาคม
22 – บ้านแพงพิทยาคม
22 – พระซองสามัคคีวิทยา
22 – มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
22 – นาทมวิทยา
22 – สหราษฎร์รังสฤษดิ์
22 – พะทายพิทยาคม
22 – ศรีโคตรบูรณ์
22 – โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
22 – ปลาปากวิทยา
22 – นาแกสามัคคีวิทยา
22 – นาหว้าพิทยาคม”ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์
22 – บ้านผึ้งวิทยาคม
22 – นาแกพิทยาคม
22 – นาถ่อนพัฒนา

 

 

สพม. 24

24- สามขาสว่างวิทย์
24- นาไคร้พิทยาสรรพ์
24- สามชัย
24- หนองกุงศรีวิทยาคาร
24- ยางตลาดวิทยาคาร
24- ดอนจานวิทยาคม
24- กุฉินารายณ์
24- เขาวงพิทยาคาร
24- คำม่วง.
24- ท่าคันโทวิทยาคาร
24- บ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลาง อุปถัมภ์”
24- เมืองกาฬสินธุ์
24- สหัสขันธ์ศึกษา
24- ห้วยผี้งพิทยา

 

สพม. 25

25- หนองเสาเล้าวิทยาคาร
25- สีหราชเดโชชัย
25- ขอนแก่นวิทยายน3
25- เวียงนครวิทยาคม
25- ก้านเหลืองวิทยาคม
25- กุดขอนแก่นวิทยาคม
25- ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)
25- เขาสวนกวางวิทยานุกูล
25- ชนบทศึกษา
25- เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
25- น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
25- บ้านไผ่พิทยาคม
25- บ้านลานวิทยาคม
25- เวียงวงกตวิทยาคม
25- แวงน้อยศึกษา
25- แวงใหญ่วิทยาคม
25- หนองนาคำวิทยาคม
25- หนองสองห้องวิทยา
25- อุบลรัตน์พิทยาคม

 

 

สพม. 26

26- เขื่อนพิทยาสรรค์
26- ยางวิทยาคม
26- ประชาพัฒนา
26- แกดำวิทยาคาร
26- นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
26- เขวาไร่ศึกษา
26- มหาชัยพิทยาคาร
26- นาดูนประชาสรรพ์
26- นาภูพิทยาคม
26- มัธยมยางสีสุราช
26- ชื่นชมพิทยาคาร
26- เชียงยืนพิทยาคม
26- กันทรวิชัย
26- ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์​
26- ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

สพม. 27

27- เชียงขวัญพิทยาคม
27- โพธิ์แก้วประชาสรรค์
27- ดู่น้อยประชาสรรค์
27- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
27- หนองพอกวิทยาลัย
27- โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
27- ขัติยะวงษา
27- ช้างเผือกวิทยาคม
27- ทรายทองวิทยา
27- เมยวดีพิทยาคม
27- เชียงใหม่ประชานุสรณ์
27- เมืองสรวงวิทยา
27- เสลภูมิ
27- อาจสามารถวิทยา

 

สพม. 32

32- ตูมใหญ่วิทยา
32- บัวหลวงวิทยาคม
32- ไพศาลพิทยาคม
32- พนมรุ้ง
32- พระครูพิทยาคม
32- นาโพธิ์พิทยาคม
32- ห้วยราชพิทยาคม
32- คูเมืองวิทยาคม
32- พลับพลาชัยพิทยาคม
32- ธารทองพิทยาคม
32- จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 

สพม. 33

33- เมืองบัววิทยา
33- สินรินทร์วิทยา
33- ขนาดมอญพิทยาคม
33- หนองแวงวิทยาคม
33- ชุมพลวิทยาสรรค์
33- เบิดพิทยาสรรค์
33- นารายณ์คำผงวิทยา
33- พนาสนวิทยา
33- รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
33- พนมดงรักวิทยา