10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.3 (สพม. 24,25,26,27) ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 2 (สพม. 22,24,25,26,27,32,33) ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สพม. 22,24,25,26,27,32,33) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.2 กลุ่มที่ 1(สพม. 19,20,21,23,28,29,30,31) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
10
พ.ค.
Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1 (สพม. 19,20,21,23,28,29,30,31) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม