สพม.33

โรงเรียนพนาสนวิทยา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ :
ครูผู้ประสานงาน :  

 

 

 

นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 78 คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.1/1 นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี
 ม.1/2      นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี  
 ม.1/3      นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี  
 ม.1/4        
 ม.1/5        
 ม.1/6        
 ม.1/7        
 ม.1/8        
 ม.1/9        
 ม.1/10        
 ม.1/11        
 ม.1/12        
 ม.1/13        

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม              คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.2/1 นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี 
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์
นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร 
 ม.2/2     นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี 
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์
 นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร
 ม.2/3     นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี 
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์
 นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร
 ม.2/4     นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์
 
 ม.2/5        
 ม.2/6        
 ม.2/7        
 ม.2/8        
 ม.2/9        
 ม.2/10        
 ม.2/11        
 ม.2/12        
 ม.2/13        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม              คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.3/1 นางนัยน์ปพร กูลรัตน์
 ม.3/2     นางนัยน์ปพร กูลรัตน์   
 ม.3/3      นางนัยน์ปพร กูลรัตน์  
 ม.3/4      นางนัยน์ปพร กูลรัตน์  
 ม.3/5        
 ม.3/6        
 ม.3/7        
 ม.3/8        
 ม.3/9        
 ม.3/10        
 ม.3/11        
 ม.3/12        
 ม.3/13        

 

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account