KKU Smart Learning Academy

สพม.32

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1042520489   โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1042520474   โรงเรียนท่าลี่วิทยา
รหัสโรงเรียน 1042520469   โรงเรียนศรีสองรักษาวิทยา
รหัสโรงเรียน 1042520467   โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
รหัสโรงเรียน1042520475   โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รหัสโรงเรียน 1042520457   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
รหัสโรงเรียน 1039760332   โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1039760343   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1039760333   โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค
รหัสโรงเรียน 1039760336   โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1041680842 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1041680882 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1041680887 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
รหัสโรงเรียน 1041680860 โรงเรียนไชยวานวิทยา
รหัสโรงเรียน 1041680853 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1041680865 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1041680858 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1041680839 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค
รหัสโรงเรียน 1041680891 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 1041680876 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 1041680840 โรงเรียนภูพานวิทยา

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1038660531   โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
รหัสโรงเรียน 1038660543   โรงเรียนบุ่งคล้านนคร
รหัสโรงเรียน 1038660508   โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1038660522   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
รหัสโรงเรียน 1038660537   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 1038660533   โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 1038660539   โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1038660512   โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
รหัสโรงเรียน 1039760336   โรงเรียนสังคมวิทยา
รหัสโรงเรียน 1043660548   โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660550   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660502   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660546   โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 1043660525   โรงเรียนพานพร้าว
รหัสโรงเรียน 1043660544   โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
รหัสโรงเรียน 1043660498   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1043660515   โรงเรียนเซิมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1043660519   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1049730254   โรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล
รหัสโรงเรียน 1049730259   โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1049730250   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
รหัสโรงเรียน 1049730252   โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1049730249   โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1048190468   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190467   โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1048190501   โรงเรียนค้อวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1049730264   โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รหัสโรงเรียน 1048190461   โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190475   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190487   โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 1048190465   โรงเรียนมัธยมกิติยาภา 1 นครพนม
รหัสโรงเรียน 1048190502   โรงเรียนนาทมวิทยา
รหัสโรงเรียน 1048190490   โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
รหัสโรงเรียน 1048190471   โรงเรียนพะทายพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190459   โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
รหัสโรงเรียน 1048190500   โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 1048190463   โรงเรียนปลาปากวิทยา
รหัสโรงเรียน 1048190486   โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 1048190496   โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 1048190460   โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190485   โรงเรียนนาแกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1048190479   โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1047540671   โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 1047540656   โรงเรียนคำตากกล้าราชประชาสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 1047540667   โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1047540637   โรงเรียนพรรณวุฒาจารย์
รหัสโรงเรียน 1047540633   โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1047540662   โรงเรียนโพนงามศึกษา
รหัสโรงเรียน 1047540627   โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

 

 

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account