สพม.26

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ :
ครูผู้ประสานงาน :  

 

 

 

นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 280 คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.1/1 จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ
 ม.1/2   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.1/3   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.1/4   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.1/5   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.1/6    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.1/7   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.1/8        
 ม.1/9        
 ม.1/10        
 ม.1/11        
 ม.1/12        
 ม.1/13        

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม              คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.2/1 จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ
 ม.2/2   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.2/3    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.2/4    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.2/5    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.2/6    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.2/7    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.2/8        
 ม.2/9        
 ม.2/10        
 ม.2/11        
 ม.2/12        
 ม.2/13        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม              คน

ชั้นเรียน นักเรียน ครู
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 ม.3/1 จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ
 ม.3/2   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.3/3   จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ     
 ม.3/4    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.3/5    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.3/6    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.3/7    จันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ    
 ม.3/8        
 ม.3/9        
 ม.3/10        
 ม.3/11        
 ม.3/12        
 ม.3/13        

 

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account