KKU Smart Learning Academy

สพม.25

สพม.25

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1040051121   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 1040051099   โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
รหัสโรงเรียน 1040051103   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3
รหัสโรงเรียน 1040051170   โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051162   โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051168   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051101   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)
รหัสโรงเรียน 1040051180   โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 1040051177   โรงเรียนชนบทศึกษา
รหัสโรงเรียน 1040051092   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 1040051131   โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 1040051149   โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051147   โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051169   โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051160   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
รหัสโรงเรียน 1040051158   โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051188   โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051163   โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
รหัสโรงเรียน 1040051138   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1040051191   โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

 

 

© Copyright 2021 KKU SMART LEARNING ACADEMY

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account