สพม.23

สพม.23

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ที่อยู่ :  
ผู้อำนวยการ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  
ศึกษานิเทศก์ :  

 

 โรงเรียนในเขตพื้นที่

รหัสโรงเรียน 1047540671   โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 1047540656   โรงเรียนคำตากกล้าราชประชาสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 1047540667   โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 1047540637   โรงเรียนพรรณวุฒาจารย์
รหัสโรงเรียน 1047540633   โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 1047540662   โรงเรียนโพนงามศึกษา
รหัสโรงเรียน 1047540627   โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

 

 

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account