รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
เสถียร ยงยันต์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" 1048190496 มาแล้ว มาแล้ว
ณัฐชา แก้วเนตร คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 เสลภูมิ 1045310003 เคยมาแล้ว มาแล้ว
เกิดพร ทองเปาว์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 26 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1044410632 มาแล้ว
นิลาวัณย์ หมู่ดี ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 ชนบทศึกษา 1040051177 มาแล้ว มาแล้ว
นิลาวัณย์ หมู่ดี ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 ชนบทศึกษา 1040051177
ภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 32 บัวหลวงวิทยาคม 1031260848 มาแล้ว มาแล้ว
อำนวยกิจ อุตสาห์รัมย์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 32 บัวหลวงวิทยาคม 1031260848 มาแล้ว มาแล้ว
กวิสรา พันธ์ทอง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 24 เมืองกาฬสินธุ์ 1046030583 เคยมาแล้ว มาแล้ว
นิริญดา วรรณสิงห์ ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 25 บ้านไผ่พิทยาคม 1040051149 มาแล้ว มาแล้ว
ศิริลักษณ์ ไชยคำ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1046030627 มาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account