รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
นภธร สุระยะเย็น คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 25 ชนบทศึกษา 1040051177 เคยมาแล้ว มาแล้ว
ศิริวิภารัตน์ แก้วทุย ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 24 ท่าคันโทวิทยาคาร 1046030625 มาแล้ว มาแล้ว
จันทะวงค์ คำตอง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 เชียงขวัญพิทยาคม 1045450864 เคยมาแล้ว มาแล้ว
นิพร เจนทาง คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 26 นาภูพิทยาคม 1044410629 เคยมาแล้ว มาแล้ว
นฤมล บุญประชม วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 24 หนองกุงศรีวิทยาคาร 1046030627 มาแล้ว มาแล้ว
รัชดาภรณ์ ศรีทอง วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 33 เบิดพิทยาสรรค์ 1032650805 มาแล้ว มาแล้ว
ฉวีวรรณ์ ศิริสำราญ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 26 นาภูพิทยาคม 1044410629 เคยมาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว
พิมพีชญา แก้วศรีหา คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ 25 บ้านไผ่พิทยาคม 1040022004 ยังไม่เคยมา มาแล้ว
วรรณิศา ดาบส วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 22 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1048190500
นิรมล ชาสงวน คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ 22 นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" 1048190496

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account