รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อครูยืนยันเข้าการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Search
ชื่อ นามสกุล กลุ่มสาระ สถานะ สพม. ชื่อโรงเรียน เลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก Code.โรงเรียน Click ▶ ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมกับโครงการ KKU Smart Learning หรือไม่ การอบรม-ภาคเช้า การอบรม-ภาคบ่าย  
พัชระ เถาโต วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 25 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1040051134
ศรีศักดิ์ ครุธวงค์ คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 27 เมยวดีพิทยาคม 1045450859
ปริมพร จันทรเวคิน ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 25 ขอนแก่นวิทยายน3 1040051103 มาแล้ว มาแล้ว
ธนพร รักษาเคน คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน 25 ขอนแก่นวิทยายน3 1040051103
พรพิมล ผาพิมูล วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 25 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1040051131 มาแล้ว มาแล้ว
ภีรนันท์ กล้าหาญ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 27 เมยวดีพิทยาคม 1045032004 มาแล้ว มาแล้ว
มยุรี สิทธิจันทร์เสน ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 26 เขวาไร่ศึกษา 1044410589 มาแล้ว มาแล้ว
พิมกานต์ สิงห์แก้ว ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน 26 เขวาไร่ศึกษา 1044410589 มาแล้ว มาแล้ว
สายสุวรรณ คำศรีแก้ว วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน 25 แวงน้อยศึกษา 1040051160 มาแล้ว มาแล้ว

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account