โครงการที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือ

10
พ.ค.

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.3

Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  • Font size: Larger Smaller

training-2019-05-11-A005

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.3

(สพม. 24,25,26,27)

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย 

ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

รายชื่อครูที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

กำหนดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม