โครงการที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือ

10
พ.ค.

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1

Posted by on in KKU SMART TRAINNING การอบรม
  • Font size: Larger Smaller

training-2019-05-11-A001

แบบลงทะเบียนสำหรับการอบรมครู ม.1 กลุ่มที่ 1

(สพม. 19,20,21,23,28,29,30,31)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

สามารถคลิ้กไปหน้าลงทะเบียนได้เลย

ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

รายชื่อครูที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม

กำหนดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม