07
พ.ค.
Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม - 4

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) หนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับ Ranking อันดับ 1 ของไทยจัดโดย "THE"เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการจัดอันดับ “THE” หรือ Times Higher Education  ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดทำโดยสถาบันในประเทศอังกฤษ การประกาศผลดังกล่าวได้แจ้งต่อสาธารณะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม