คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory Board)

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่านอดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา

Contact Now

kkusla.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KKU SMART LEARNING.

Search

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account