07
พ.ค.

การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2

Posted by on in ข่าวสารกิจกรรม - 3
  • Font size: Larger Smaller

การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2

Untitled-1

 

ในวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมจัดการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ครูผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ซึ่งเป็นครูในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 มาแล้ว

โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ในภาคเช้าได้มีมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ปฏิบัติการพิเศษ: Smart Classroom Research : วิจัยอย่างไรในชั้นเรียนแบบสมาร์ท โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
พร้อมโชว์เคสจากหัวหน้าทีมนวัตกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร และหัวหน้าทีมนวัตกรรม ทั้ง 3 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล (กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ)
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สาระคร (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์)

ส่วนภาคบ่ายเป็นการแนะนำการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning แก่ครูผู้เข้าร่วมอบรมในทั้งสามสาระการเรียนรู้

สามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ > https://drive.google.com/drive/folders/1NdaT6Sm_p20OEba_G6oxREblO04Ed3w6?usp=sharing