รายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ โปรดจองที่พัก ตรวจสอบห้องว่างและสอบถามราคาจากทางโรงแรมโดยตรง

ลำดับ

ชื่อโรงแรม

ราคา

เบอร์โทร

ที่อยู่

เว็บไซต์

1

อาคารขวัญมอ

600,650,700

043-343097,
043-203158

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

http://home.kku.ac.th/kwanmor/contact.php

2

เจริญธานีขอนแก่น

1,300

043-220400-14

260 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

http://www.charoenthanikhonkaen.com/

3

โฆษะ

1,480,1,680

043-225014-18

50-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.kosahotel.com/

4

ขอนแก่นโฮเต็ล

800,850

043-333-222

43/2 ถ.พิมพสุต อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.khonkaen-hotel.com/

5

วีวิช ขอนแก่น

1,400,1,600

043-236888

56 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

https://www.facebook.com/VwishHotelKhonKaen

6

แกรนด์ โฮเต็ล

450,1,000

043-236690,
043-238057

39 ซ.สามัคคีอุทิศ ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

7

ชัยพัช

450,500,650,700

043-333055-64

106/1-3 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.chaipat-hotel.com/

8

รสสุคนธ์

600,700,750,850

043-238576-9

1/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

9

บุษราคัม

850

043-333666,
043-2422222

68 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.bussarakamhotel.com/

10

แคดตัส รีสอร์ท

790

043-244888

171/38-39 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.cactuskhonkaenhotel.com/

11

พูลแมน ขอนแก่น

1,800

043-322155

9/9 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1877-pullman-khon-kaen-raja-orchid/index.shtml

12

ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

1,080,1,380,1,580

043-468222

99 ม.20 ถ.สนามบินขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.rachawadeehotel.com/

13

กราเซียร์

1,500

043-334999

141 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.glacier-hotel.com/

14

ประตูน้ำ

750,950

043-326555,
043-321555

555 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.ptnkkhotel.com/index.php

15

เป็นหนึ่ง

380,430

043-322051-3

105 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

16

นารากูล รีสอร์ท

750,950,2,450

043-915888

29/9 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.narakul.com/?lang=th

17

รื่นรมย์

450,540,600

043-003522, 
043-223523

335 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

18

แกรนด์ ลีโอ 

369,459,559

043-227745-9

62-63/1 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

19

ฌาร์ม บูทิค รีสอร์ท

900, 1,100, 1,300, 1,500

043-347111

222/8 ม.14 ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.thecharmresort.com/index/home

20

สวัสดีโฮเต็ล

450,500,560,890

043-221600

177 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

21

โรมาโฮเต็ล

500,600

043-334444

50/2 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

22

ดีมา โฮเต็ล

280,320,400,450,
500,550,700

043-321562-5

113 ถ.ซีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.dmahotel-khonkaen.com/

23

กรีนเนอรี่ รีสอร์ท

400,500

083-2863388

587 บ้านคำไฮ ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

24

ยูอินน์ (หน้า รพ.ศรีนครินทร์)

488,1,250,884

043-244555,
083-6605566

111/202 ม.14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

www.uinnkhonkaen.com  

25

เดอะ เทอร์มินอล

1,100

043-227000

181/44 ถ. เหล่านาดี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

http://www.theterminalkhonkaen.com/

26

เดอะวันเพลส

500,550

043-348878, 
084-4283322

ถนนหมอชาญอุทิศ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

27

พิมานการ์เด้น

900,1,100, 1,500,
2,000,2,500,3,000

043-334111

6/110 ถ. กลางเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

http://www.pimangardenhotel.com/

28

เจเจวิลล่า 
(หน้า รพ.ศรีนครินทร์)

490,550

043-348522,
043-245833

301/40 ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

29

สุภารี ปาร์ควิว

800,900,1,200

043-336888, 
043-338344-5

178/39 ซอย 20 ถนนประชาสโมสร อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

30

เซนทารา

2,825,3,179,5,414,
6,743.50,9,530.70

043-209888

999 หมู่ 4  ถนนประชาสโมสร อ. เมือง จ. ขอนแก่น

http://www.centarahotelsresorts.com/centara/ckk/ 

31

ขอนแก่นออร์คิด

790,890

043-334000, 
093-4521756

149/96 หมู่ 7 ซอยวัดป่าชัยวัน ถ. มิตรภาพ ขอนแก่น

http://www.khonkaenorchid.com/

32

กรีนโฮเทล & รีสอร์ท

990,1,390

043-247222

179/160 ม.4 ถ.ประชาสโมสร อ. เมือง จ. ขอนแก่น

http://www.greenresortkhonkaen.com/

หมายเหตุ: ทางโรงเรียนสามารถติดต่อจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม และเบิกค่าใช้จ่ายจากทางโรงเรียน
Digital learning

Digital learning for digital citizenship

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี digital literacy ซึ่งจะสามารถเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

Read More

learning analytics

Learning analytics tools

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในราย Concept หลัก และราย Concept ย่อย สามารถประมวลผลและรายงานผลแบบ realtime ซึ่งครูสามารถปรับกระบวนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ learning process ของผู้เรียน

Read More

Digital app

Digital Learning Apps

เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการใช้เป็นเรื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ และสามารถจำลองเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริง

Read More

Supervison

Smart Supervision Solution

ระบบกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนที่สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

Read More

Cloud learning

KKU Cloud Learning

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบคลาวด์ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศและวิธีการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง ครองคลุมและทันสมัย รวมทั้งมีเครื่องมือดิจิทัลที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้อย่าง Smart

Read More

 

Support

Our partners

Gallery

Contact us

สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

email: kkusmartlearning@gmail.com

JoomShaper